De Mietpreisbremse in strijd met de Duitse Grondwet?

  • von Wouter Timmermans
  • 20 Dez, 2017

Het Landgericht Berlin heeft in een huurgeschil geoordeeld dat de zogenaamde Mietpreisbremse in strijd is met de Grondwet. In Duitsland heeft echter alleen de hoogste rechterlijke instantie, het Bundesverfassungsgericht de bevoegdheid deze wet uiteindelijk al dan niet in strijd met de Grondwet te verklaren. Daarom heeft het Landgericht Berlin op 7 december 2017 besloten het Bundesverfassungsgericht hierover te laten oordelen. Indien het Bundesverfassungsgericht de Mietpreisbremse in strijd met de Grondwet verklaart, verliest de Mietpreisbremse haar werking. Dat zou grote gevolgen voor huurders en verhuurders hebben.

De Mietpreisbremse (letterlijk vertaald: huurprijsrem) is in § 556d van het Bürgerliches Gesetzbuch geregeld. Het doel van de wet is om de snel stijgende huurprijzen op de krappe huurmarkt tegen te gaan. Elk Bundesland heeft de mogelijkheid bepaalde gebieden (steden, stadsgebieden of gemeentes) aan te wijzen waar de Mietpreisbremse wordt ingevoerd. Het Bundesland Berlin heeft middels de Mietbegrenzungsverordnung geregeld dat de Mietpreisbremse sinds 1 juni 2015 voor de gehele stad geldt.

De Mietpreisbremse bepaalt dat bij het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst ten aanzien van een bestaande woning de huurprijs in beginsel niet meer dan 10% boven de plaatselijke Mietspiegel mag liggen. De Mietpreisbremse kent meerdere uitzonderingen. Zo geldt deze niet in geval van verhuur van nieuwe woningen. Dat zijn woningen, die vanaf 1 oktober 2014 voor het eerst zijn gebruikt en verhuurd.

In het nog lopende huurgeschil voor het Langericht Berlin gaat het om twee huurders, die van mening zijn dat ze te veel huur hebben betaald, omdat deze meer dan 10% boven de plaatselijke Mietspiegel ligt. Zij vorderen dan ook het te veel betaalde van de verhuurder terug. De verhuurder verweert zich onder meer met de stelling dat hij in vergelijking met verhuurders in andere steden waar een andere Mietspiegel geldt ongelijk wordt behandeld. De Vergleichsmiete in München ligt bijvoorbeeld meer dan 70 procent boven die van Berlijn. Het Landgericht Berlin volgt de verhuurder hierin en vindt dat de Mietpreisbremse in strijd is met het gelijkheidsbeginsel uit artikel 3, lid 1 van de Duitse Grondwet. Er zouden geen gronden voorhanden zijn die een ongelijke behandeling rechtvaardigen.

Het wachten is nu op het doorslaggevende oordeel van het Bundesverfassungsgericht.

(Stand: 20 december 2017)

Share by: