Duitse regels met betrekking tot de webshop en website

  • von Wouter Timmermans
  • 24 Apr, 2017

Indien producten en/of diensten via de website aan consumenten in Duitsland aangeboden worden dan gelden in beginsel de Duitse regels voor de koop op afstand. Het doel daarvan is de bescherming van de consument. Denk hierbij aan de regels met betrekking tot het herroepingsrecht, de kosten voor terugzenden van goederen, het meezenden van de algemene voorwaarden in de bevestigingse-mail, of het opnemen van een link naar het ODR-platvorm.

De webshop, maar ook de Duitse website, ongeacht of het om B2C of B2B gaat, dient bepaalde contact- en bedrijfsgegevens op een duidelijk zichtbare plaats te vermelden. In Duitsland wordt deze informatie over het algemeen in het zogenaamde Impressum opgenomen. Eveneens bestaat de verplichting om de websitebezoeker naar waarheid volledig te informeren over de aard, de omvang en het doel van verwerking van persoonsgegevens. Dit wordt vastgelegd in de Datenschutzerklärung.

Bij het niet naleven, althans niet volledig naleven, van de informatieverplichtingen bestaat de kans dat boetes van maximaal € 50.000,00 worden opgelegd, of dat een sommatie volgt, de zogenaamde Abmahnung . Dit kan gedaan worden door concurrenten, belangenorganisaties, een Verbraucherschutzzentrale,  de Industrie- und Handelskammer of de Handwerkkammer. Het kostenrisico bedraagt circa € 800,00 tot € 2.500,00 per sommatie. Indien het tot een procedure komt kunnen deze kosten uiteraard oplopen. 

In Duitsland bestaat een echte Abmahnungspraxis. Het idee daarachter is dat de markt zichzelf bewaakt en reguleert, zonder ingrijpen van de overheid. Teneinde deze kosten te vermijden is het daarom van groot belang een Duitse website juridisch te laten toetsen voordat deze online gaat.

 

 

 


Share by: