Het Zweckentfremdungsverbot in Berlijn

  • von Wouter Timmermans
  • 02 Mai, 2016

Veel Nederlanders kopen een tweede woning in Berlijn en wensen deze gedurende de tijd dat ze er niet zelf wonen, te verhuren aan touristen. Volgens het Zweckentfremdungsverbot is dat niet toegestaan. Overtreding van dit verbod kan onder meer tot hoge boetes leiden. Lees hieronder meer.

Vanaf 1 mei 2016 dient met over een vergunning te beschikken, indien men zijn woning aan touristen wenst te verhuren. Het hebben van een tweede woning in Berlijn valt niet onder het verbod. Dat is anders wanneer de tweede woning gedurende de tijd dat men er niet zelf in woont als vakantiewoning wordt verhuurd. Een leegstand van een woning gedurende meer dan 6 maanden is in beginsel verboden. Evenzo geldt dit voor het verhuren van woonruimte als bedrijfsruimte of als kantoor. Doel van de wet is om er voor te zorgen dat woningen in Berlijn alleen benut worden om in te wonen. Dit om de huidige krapte op de woningmarkt en stijgende huurprijzen tegen te gaan.

De vergunningen worden verleend door het bevoegde Bezirksamt. Na overlegging van de benodigde documenten beslist het Bezirksamt binnen 8 weken na de aanvraag of een vergunning wordt afgegeven. De verwachting is dat een vergunning niet snel zal worden afgegeven.

Indien men zich niet aan de wet houdt, kan het Bezirksamt een boete van maximaal € 100.000,00 opleggen. De Berlijnse senaat heeft de mogelijkheid geschapen om illegale verhuur via een online kliklijn te melden.

Een Berlijnse verhuurder van vakantiewoningen en een online-portaal voor het verhuren van vakantiewoningen menen dat de wet in strijd is met de grondwet en hebben bij het Verwaltungsgericht een procedure aanhangig gemaakt (stand 2 mei 2016).

Share by: