Hoe wordt een GmbH opgericht?

  • von Wouter Timmermans
  • 27 Mär, 2017

De oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht, de Gesellschaft mit beschränkter Haftung, kortweg de GmbH genoemd, verloopt in beginsel als volgt:

1.
Nadat de oprichtingsakte van de GmbH is opgesteld, zal de Duitse notaris deze in aanwezigheid van de aandeelhouder(s) voorlezen.  Vervolgens wordt de oprichtingsakte door de aandeelhouder(s) ondertekend en zal de notaris overgaan tot het verlijden van de akte. Tevens zal de notaris het aandeelhoudersregister opstellen, alsmede nog overige formele handelingen verrichten.

2.
De notaris verstrekt een kopie van de oprichtingsakte. Aan de hand daarvan dient door de bestuurder(s) een bankrekening op naam van de GmbH te worden geopend.

3.
Het stamkapitaal ter hoogte van € 25.000,00 dient vervolgens op de bankrekening te worden gestort en een bewijs van storting dient aan de notaris ter beschikking gesteld te worden. De registratie bij het Handelsregister (zie punt 4) kan pas geschieden op het moment waarop ten minste € 12.500,00 stamkapitaal is voldaan.

4.
De notaris zal dan de GmbH ter registratie bij het Handelsregister van het bevoegde kantongerecht aanmelden.

5.
Nadat de registratie bij het Handelsregister is voltooid, is de GmbH formeel-juridisch gezien opgericht.

Ons kantoor begeleidt jaarlijks vele Nederlandse ondernemers, die in Duitsland een GmbH willen oprichten. Bent u van plan een GmbH op te richten, neemt u dan gerust contact met ons op: timmermans@gtp-legal.de
Share by: