Presentaties & Publicaties


Presentaties door en publicaties van Robert Grabosch  
 

Presentaties


2015

Deelname aan de elfde deskundigencommissie, die de Duitse Bondsregering heeft geadviseerd over de ontwikkeling ten aanzien van het Nationalen Aktionsplans Wirtschaft und Menschenrechte (NAP) – “een vrijwillige of wettelijk bindende zorgvuldigheidsnorm?”

Deelname aan de achtste deskundigencommissie, die de Duitse Bondsregering heeft geadviseerd over de ontwikkeling ten aanzien van het NAP - “Rapporteren en transparantie”

Deelname aan de vijfde deskundigencommissie, die de Duitse Bondsregering heeft geadviseerd over de ontwikkeling ten aanzien van het NAP - “Toegang tot het recht en de rechtbanken”

Presentatie van de studie aan de Friedrich-Ebert-Stiftung: “de mensenrechtelijke zorgvuldigheidsnorm van bedrijven: politieke en juridische concepten”

Presentatie voor Oxfam e.V.: een juridische beoordeling van de implementatie van de CSR-Bekendmakings-Richtlijn (2014/95/EU) met betrekking tot de verplichting voor bedrijven tot bekendmaking van niet-financiële informatie

Deelname aan een deskundigencommissie, die de parlamentaire commissie wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung van het Duitse parlament heeft geadviseerd ten aanzien van de regels voor Corporate Responsibility.

2014

Paneldiscussie georganiseerd door de Humboldt Universiteit te Berlijn: “veel obstakels, weinig aansprakelijkheid – hoe kunnen slachtoffers van mensenrechtenschendingen door bedrijven hun aanspraken in Duitsland rechtens doorzetten?”

Korte lezing bij het CorA-Fachgespräch: “bedrijfsleven en mensenrechten- zorgplichten en omkering van de bewijslast”

2011

Presentatie op de Universiteit van de Witwatersrand, Johannesburg: “vooruitzichten van juridische genoegdoening voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen door het bedrijfsleven in een geglobaliseerde wereld”.

Lezing voor de werkgroep junger Völkerrechtswissenschaftler (AjV) van de Friedrich-Alexander Universiteit “schending van mensenrechten door transnationale ondernemingen”.

Publicaties (selectie) 

R. Grabosch und Ch. Scheper

Die menschenrecht­liche Sorgfaltspflicht von Unternehmen: Politische und rechtli­che Gestaltungsansätze, Studie, Friedrich-Ebert-Stiftung, 2015
R. Grabosch

Die Rezep­tion des Völker­rechts durch die Deut­schen Zivil­gerichte
Kriti­sche Jus­tiz, 2013, S. 30-41

R. Grabosch

Prospects of Legal Re­dress for Victims of Cor­po­rate Human Rights Vio­lations in a Globa­lised World – in: „Globali­sation and Gover­nance, Laurence Boulle (ed.)“, Siber Ink, 2011, S. 158-173
R. Grabosch

The Distri­bu­tion of Para­quat: Does Syngenta Res­pect Human Rights? Gutachten, hrsg. von: Erklärung von Bern und European Center for Constitutional and Human Rights, 2011

Share by: